عقاب و مرغ

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت . عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آن ها بزرگ شد . در تمام زندگیش ، او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند ؛ برای پیدا کردن کرم ها و حشرات زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی با دست و پا زدن بسیار ، کمی در هوا پرواز می کرد . 
سال ها گذشت و عقاب خیلی پیر شد . 
روزی پرنده باعظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان ابری دید . او با شکوه تمام ، با یک حرکت جزئی بالهای طلاییش برخلاف جریان شدید باد پرواز می کرد . 
عقاب پیر بهت زده نگاهش کرد و پرسید : "این کیست؟" 
همسایه اش پاسخ داد : "این یک عقاب است . سلطان پرندگان . او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم. " 
عقاب مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ مرد . زیرا فکر می کرد یک مرغ است.

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
slp

http://ghesseyekootah.persianblog.ir