زندگی

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،
 با اعتماد زمان حال ات را بگذران
 و بدون ترس برای آینده آماده شو. 
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز. 
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن. 
زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانی که چطور زندگی کنی.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید