کدام یک را بیشتر دوست داری؟

 

دختر کوچک به مهمان گفت: "من چندتا عروسک دارم، دوست داری آنها را ببینی؟" مهمان با مهربانی پاسخ داد: "البته که دوست دارم!" دخترک بی درنگ دوید و عروسک‌هایش را آورد. بعضی از آنها خیلی بانمک بودند و یکی از آنها عروسک باربی بود. مهمان از دختر بچه پرسید: "کدام یکی را بیشتر از همه دوست داری؟" او مطمئن بود که دخترک به عروسک باربی اشاره می‌کند. اما تصور کنید که چقدر تعجب کرد وقتی که دید دختر کوچک به عروسک تکه پاره‌ای که دماغش هم شکسته بود، اشاره کرد. عروسکی که یک دست نداشت و خراش‌هایی هم روی گونه‌اش بود.

مهمان با کنجکاوی پرسید: "چطور!؟ من فکر می‌کردم که تو عروسک باربی را بیشتر دوست داری." دخترک جواب داد: "اگر من این عروسک را دوست نداشته باشم، پس چه کسی او را دوست داشته باشد!؟"

باید بدانیم که خداوند نیز آنهایی را که دوست داشتنی نیستند مانند فقرا، دلشکستگان، نگون بختان، بی‌چارگان، بی‌سرپرستان، بی‌نوایان، زیردستان و گم گشتگان را دوست دارد. بیایید اینگونه دوست داشتن را نیز یاد بگیریم! ما همچنان باید مهر الهی را در وجود خود بپرورانیم.     

 

 

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
عسل

خیلی زیبا بود واقا دلشین بود

عسل

[ماچ][پلک][شرمنده][دلشکسته][بغل][قهقهه][هورا][بازنده][گاوچران][رویا][من نبودم][پلک][دلقک][گریه][خرخون]دوستدارم

خسرو.ا

ببخشید می دونم قرار بود کمتر مزاحم بشم اما نشد. با علم به جایگاه و دانش نداشته به نظر من این دوست داشتن نیست بلکه ترحم !!خدا به ما ترحم نمی کنه ، عشق می ورزه.دوست دارم اگه بشه نظرت رو بدونم ؟