داستان‌هاي كوتاه

"شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص" چارلي چاپلين

+ عجایب هفت‌گانه

از یک گروه از دانش‌آموز خواستند تا اسامی "عجایب هفتگانه "را بنویسند.
علی رغم اختلاف نظرها، اکثراً این‌ها را جزء عجایب هفت‌گانه نام بردند:
1) اهرام مصر
2) تاج محل
3) دره بزرگ(به نام گراند کانیون در امریکا)
4) کانال پاناما
5) کلیسای پطرس مقدس
6) دیوار بزرگ چین
آموزگار هنگام جمع کردن نوشته‌های دانش آموزان، متوجه شد که یکی از آنها هنوز کارش را تمام نکرده است. از دخترک پرسید که آیا مشکلی دارد.
دختر جواب داد:
"بله کمی مشکل دارم ،چون تعداد شگفتی ها خیلی زیاد است و نمیدانم کدام را بنویسم".
آموزگار گفت: "آنهایی را که نوشته‌ای نام ببر شاید ما هم بتوانیم کمک کنیم". دخترک با تردید چنین خواند:
به نظر من "عجایب هفت گانه "دنیا عبارتند از:
1) دیدن
2) شنیدن
3) لمس کردن
4) چشیدن
5) احساس کردن
6) خندیدن
7) دوست داشتن
اتاق در چنان سکوتی فرو رفت که حتی صدای زمین افتادن سنجاق شنیده می شد. آن چیزهایی که به نظرمان ساده و معمولی می‌رسند و آنها را نادیده و دست کم میگیریم،حقیقتاً شگفت انگیزند!!! این‌ها با ملایمت به یادمان می آورند که با ارزش ترین چیزهای زندگی ساخته دست انسان نیستند و آنها را نم‌یتوان خرید.
آن قدر خود را مشغول نکنید که بی توجه از کنارشان بگذرید. 

 

 

نویسنده : شیرین ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها:


کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت